Din kommune 

DPSet samarbeider nært med kommunene (primærtjenesten) i opptaksområdet. Psykisk helsearbeid i kommunen er tiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. Samhandlingens mål er å understøtte Pasientens behov for en helhetlig helsetjeneste og må være basert på partenes annerkjennelse av hverandre som likeverdige, men med ulike erfaringer og kompetanse. Les mer om samhandling her.

Tilbudet i din kommune
Trykk på kommunen (lenken nedenfor) du bor for å komme til kommunens egne hjemmesider med informasjon om tilbudene spesielt tilrettelagt for mennesker med psykiske lidelser. Ansatte her vil kunne gi råd og veiledning også i forhold til eventuelle andre egnede hjelpetiltak.

Samarbeidskommuner:

 Aurskog-Høland Enebakk Fet kommune  Lørenskog kommune  Rælingen kommmune  Rømskog kommmune
Aurskog-Høland Enebakk Fet Lørenskog

Rælingen 

 

Rømskog
 Skedsmo kommune Sørum kommune        
Skedsmo Sørum        2012©Akershus universitetssykehus HF | Postboks 1000, 1478 Lørenskog | Tlf: 02900 (les mer) | Fra utlandet: +47 915 02900 | Postmottak | Redaktør: Svend Berg
Besøksadresse: Sykehusveien 25, Lørenskog | Org.nr: 983 971 636