Antibiotikaresistens i Ahus sitt opptaksområde

Avdeling for mikrobiologi og smittevern utarbeider årlig en rapport for å følge utviklingen av antibiotikaresistens på Akershus universitetssykehus og i primærhelsetjenesten i sykehusets opptaksområde. Overvåkningen av lokale resistensforhold er viktig for å vurdere empirisk antibiotikabehandling og er et ledd i
arbeidet for å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier.

Rapporten for 2018 er nå ferdig. Den inneholder en oversikt over resistensforhold hos de vanligste agens i blodkulturer, samt fra urinveier, sårprøver og screeningprøver fra primærhelsetjenesten og sykehusets pasienter. Rapporten inkluderer også en oversikt over alle funn i blodkulturer i 2018.

Rapporten sendes ut til de som interessert ved henvendelse til smittevern@ahus.no.


Ved spørsmål kan du kontakte:
Silje Bakken Jørgensen
Smittevernoverlege, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Telefon 67 96 94 15