Å ta seg frem i livet

Å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer er en temakveld hvor vi belyser et konkret tema.