HELSENORGE

Å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer

Informasjonskvelder om psykisk helse

Program

 • 21. 3: Spiseforstyrrelser
  Hege Folkvord og Kari Skuggevik v/enhet for spiseforstyrrelser (EFS), Follo DPS, Elin
  Heitmann fra ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) og en pårørende.
 • 28.3: Aktivitetstilbud
  Forestilling og informasjon om tilbud, v/ Dramagruppen ved Kjeppestad Gård og Fontenehuset.
 • 5.4: ADHD
  v/Kristin Leer, forfatter, lege og psykiater som selv har diagnosen, Jorun Kvile, psykiater ved Follo DPS og Einar Belk Olsen fra ADHD Norge.
Gjennom disse informasjonskveldene ønsker vi å øke kunnskapen og forståelsen for psykiske lidelser for alle som har interesse av temaet.


Praktisk informasjon

 • Det vil i tillegg til faglig informasjon fra foredragsholderne være et innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende.
 • Det er satt av god tid til spørsmål og svar.
 • Vi serverer kaffe og te.
 • Arrangementet er gratis.