HELSENORGE

Å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer

Informasjonskvelder om psykisk helse

Program

  • 26. september: Psykose
    Ved Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRe), DPS Nedre Romerike, Ahus. Foreleser Simone Geier, overlege ved TIRe 
  • 10. oktober: Rusmestring
    Ved Avdeling Rus og avhengighet (ARA) Nedre Romerike, Ahus. Foreleser Wasifa Butt, overlege ved ARA. 
Gjennom disse informasjonskveldene ønsker vi å øke kunnskapen og forståelsen for psykiske lidelser for alle som har interesse av temaet.


Praktisk informasjon

  • Det vil i tillegg til faglig informasjon fra foredragsholderne være et innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende.
  • Det er satt av god tid til spørsmål og svar.
  • Vi serverer kaffe og te.
  • Arrangementet er gratis.