Å ta seg frem i livet

Å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer er en temakveld hvor vi belyser et konkret tema.

 

​Vi ønsker pasienter, pårørende og andre interesserte velkommen til temakveld om temaene under: 

Temakveld om rusavhengighet Temakveld om ungdom og depresjonTemakveld om posttraumatisk stresslidelse (PTSD)Temakveld om personlighetsforstyrrelser