Aldring og helse

Kurs, Kurs arrangeres ved bestilling, Voksenhabilitering

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om aldring hos mennesker med psykisk utviklingshemming, demensutvikling; Utredning, diagnostisering, oppfølging og sorg.

Målgruppe:
Alle tjenesteytere i boliger, videregående skoler og på dagsenter.
Det anbefales at fagansvarlige på de aktuelle arenaer deltar.

Pris:
Heldagskurs kr. 500,- per person, inkludert lunsj.
Halvdagskurs kr. 250,- per person.
Esterne kurs kr 750,- pr time uavhengig av antall deltakere.

Når og hvor

Tid
Kurs arrangeres ved bestilling
Arrangør
Voksenhabilitering
 
Kontakt
Telefonnummer: 67 96 84 50
Epost: kundemail.kurs.voksenhabilitering@ahus.no