Barn og unge i sorg, e-læringskurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, du kan gjennomføre e-læringskurset når du selv ønsker det , Sorgstøtte

I dette kurset vil du lære om hvordan du kan bidra til at barn og unge i sorg møtes på en best mulig måte. Hvis det skjer, vil det føre til bedre helse og mindre belastning på helsetjenesten.

Målgruppen for e-læringskurset er lærere, helsesøstre og ansatte i barnehager. Kurset vil også være verdifullt for andre ansatte i helsetjenesten som møter barn og unge i sorg.

Du bør beregne minst 30 minutter på kurset. Fagstoffet som presenteres er i filmformat.

Start e-læringskurset (ekstern lenke)


Når og hvor

Tid
du kan gjennomføre e-læringskurset når du selv ønsker det
Arrangør
Sorgstøtte