HELSENORGE

Bibliotektjenester for forskere (digitalt)

Litteratursøk og bruk av tidligere forskning er en viktig og tidkrevende del av alle forskningsprosesser. Hvordan kan det gjøres på den beste og mest effektive måten, og hva kan Medisinsk bibliotek hjelpe deg med?

Dette kurset er en del av kurstilbudet "Pakkeforløp for kvalitet- og forskningsprosjekter" i regi av Avdeling for forskningsstøtte. Du finner mer informasjon og oversikt over alle delkursene i påmeldingsskjemaet.

Fant du det du lette etter?