HELSENORGE

Brukerutvalgsmøte

Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.
Fant du det du lette etter?