Brystkreftkurs

Kurs, Lærings- og mestringssenter

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra lege medbringes første kursdag (dette av hensyn til refusjonsordning).

Når og hvor

Sted
Hovedbygg Nordbyhagen
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenter
 

1. møte:

  • Bli kjent
  • Hvordan leve med kreftdiagnose
  • Reaksjoner og mestringsstrategier

2. møte:

  • Legens spørretime
  • Fysisk aktivitet/avspenning

3. møte:

  • Kontrollrutiner v/sykepleier fra poliklinikken
  • Kroppsidentitet og seksualitet

4. møte:

  • Brukerrepresentant
  • Oppsummering og veien videre
  • Evaluering