HELSENORGE

Diabetes type 1

Dette er et lærings- og mestringskurs for deg med diabetes type 1, enten du har hatt sykdommen i kort eller lang tid. Her lærer du om hva du kan gjøre for å ivareta din egen helse på en god måte. Kurset går over to dager, og varer i fem timer per dag.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning for å delta. Din fastlege kan sende henvisning elektronisk (EPJ) eller per post til:

Endokrinologisk poliklinikk, Akershus universitetssykehus
Postboks 1000,
1478 Lørenskog

Dersom du behandles på Endokrinologisk poliklinikk, vil din diabetessykepleier eller lege melde deg på dersom du ønsker å delta.

Det er begrenset antall plasser på kurset, og påmelding skjer fortløpende.


Fakta

Diabetes er en sykdom som krever mye egeninnsats hos deg som har den. Gjennom dette kurset skal du få god informasjon for at du selv skal kunne ivareta din egen helse på best mulig måte.
 
Her møter du erfarne fagpersoner fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil få anledning til å møte andre med samme sykdom som deg. 

Vi legger opp til dialog, erfaringsutveksling, undervisning og veiledning. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for å få best mulig utbytte av kurset.

Tema

  • Diabetes – teori og informasjon. Legen snakker om diabetes, behandling og komplikasjoner
  • Blodsukkermåling og behandling med insulin
  • Behandlingshjelpemidler som pumpe og glukosesensor – gjennomgang ved diabetessykepleier
  • Rettigheter for deg med diabetes – undervisning ved diabetessykepleiere
  • Hvordan leve med diabetes - naturlige reaksjoner. Undervisning ved spesialsykepleier i pedagogikk
  • Kosthold og diabetes – undervisning ved klinisk ernæringsfysiolog

E-læring og introduksjonsfilmer

Se også vårt e-læringskurs og opplæringsfilmer om diabetes og karbohydratvurdering: Fant du det du lette etter?