Fagkurs

Disputaas: Felix Haidl

Cand.med Felix Haidl ved institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling "Labor epidural analgesia: the role of adrenaline" for graden ph.d.

Passert
23.
september
2022
  1. 23. sep. 2022, 13:15 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 23. sep. 2022, 13:15 - 15:00

Type arrangement

Disputas

Hvor

Nye nord
Auditoriet

Prøveforelesning

Disputas