Disputas: Christian Owesen - Ortopedisk kirurgi

Disputas, 21.09.2017

Cand.med. Christian Owesen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Symptoms, Diagnosis and Outcomes in PCL Injuries".

Når og hvor

Dato
21.09.2017 
Klokkeslett
13:15-16:15 
Sted
Nye nord Nordbyhagen
Auditoriet Nye nord, NN05