Disputas: Geir Reinvik Ulimoen - Radiologi/kardiologi

Disputas, 07.06.2017

Cand.med. Geir Reinvik Ulimoen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Coronary CT Angiography – Methods and Clinical Application"

Når og hvor

Dato
07.06.2017 
Klokkeslett
13:15 
Sted
Gamle festsal, Urbygningen, Domus academica