Disputas

Disputas: Joel Touma

Cand.med Joel Touma ved institutt for klinisk medisin skal forsvare sin avhandling for graden PhD: The potential role of HCMV infection in breast cancer initiation and progression.

Passert
19.
juni
2024
  1. 19. jun. 2024, 13:15 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 19. jun. 2024, 13:15 - 15:00

Type arrangement

Disputas

Hvor

Blått auditorium, Øyeavdelingen (Bygg 36), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Prøveforelesning i oppgitt emne (kl. 10.15): Unveiling the Interplay of Viruses and Cancer: Opportunities for Prevention and Treatment.

For mer informasjon om prøveforelesningen: Trial lecture: Joel Touma - Institute of Clinical Medicine (uio.no)

Om disputasen og kandidaten: Public Defence: Joel Touma - Institute of Clinical Medicine (uio.no)