Disputas: Laura Anne Wortinger Bakke - Klinisk nevrovitenskap

Disputas, 16.06.2017

M.Sc. Laura Anne Wortinger Bakke ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Neurocognitive correlates of adolescent chronic fatigue syndrome".

Når og hvor

Dato
16.06.2017 
Klokkeslett
13:15-14:15 
Sted
Nye nord Nordbyhagen
Auditoriet, 5. etasje.