Disputas: Lisa Flem Kalheim

Cand. med. Lisa Flem Kalheim ved Institutt for klinisk medisin skal forsvare avhandlingen «Imaging white matter in Alzheimer’s disease» for graden PhD (Philosophiae Doctor).

Passert
15.
mars
2024
  1. 15. mar. 2024, 10:15 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 15. mar. 2024, 10:15 - 15:00

Hvor

Auditoriet 5.etg, Nye nord, Ahus Nordbyhagen
Sykehusveien 25
1473 Lørenskog

Prøveforelesning: Trial lecture: Lisa Flem Kalheim - Institute of Clinical Medicine (uio.no)

Disputas: Public Defence: Lisa Kalheim - Institute of Clinical Medicine (uio.no)