HELSENORGE

Disputas Marthe Sørli Gottschalk

MD Marthe Sørli Gottschalk ved institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling "Age at menopause: Associated factors and temporal trends" for graden ph.d.

Prøveforelesningen begynner kl. 10.00 og disputasen kl. 13.15. Du finner mer informasjon om både prøveforelesningen og disputasen på Universitetet i Oslo sine nettsider:

Trial lecture: Marthe Sørli Gottschalk - Institute of Clinical Medicine (uio.no)

Public Defence: Marthe Sørli Gottschalk - Institute of Clinical Medicine (uio.no)


Fant du det du lette etter?