HELSENORGE

Disputas Ola-Lars Hammer

Cand.med Ola-Lars Hammer ved institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling "Surgical treatment of distal radius fractures - Clinical Outcome And Health Economics" for graden ph.d.

Prøveforelesningen begynner kl. 10.00 og disputasen kl. 13.15. Du finner mer informasjon om både prøveforelesningen og disputasen på Universitetet i Oslo sine nettsider:

Trial lecture: Ola-Lars Hammer - Institute of Clinical Medicine (UiO.no)

Public Defence: Ola-Lars Hammer - Institute of Clinical Medicine (UiO.no)

Fant du det du lette etter?