Disputas: Sebastian Meltzer - Onkologi

Disputas, 14.12.2017

Cand.med. Sebastian Meltzer ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Circulating Markers of Immunogenicity and Metastasis in Combined-Modality Treatment of Rectal Cancer».

Nye tall fra Kreftregisteret viser at nordmenn rammes av endetarmskreft i økende grad, og forekomsten i Norge er i verdenstoppen. Det gjøres intensiv forskning på denne sykdommen for å effektivisere og individualisere behandlingen, og i dette doktorgradsarbeidet har vi funnet markører man kan måle i blodprøver før og under behandling som kan gi et bilde av sykdommens aggressivitet og behandlingsrespons. Om sykdommen har vokst igjennom tarmveggen eller inn i andre bukorganer ved diagnosetidspunktet, er det vanlig å tilby sykdomsrettet cellegiftbehandling og strålebehandling i forkant av operasjon. De aller fleste responderer godt på denne behandlingen, men for noen få kan det se ut som om man ikke oppnår ønsket effekt. For disse pasientene vil en ekstra blodprøve kunne gi innsikt i sykdommens biologi, og mulighet for å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient underveis. For pasienter der sykdommen allerede har spredd seg til andre organer, kan en blodprøve gi innsikt i mulige bakenforliggende mekanismer for sykdommens aggressivitet, og videre kunne åpne for nye behandlingsmuligheter for denne svært alvorlige sykdommen.

Les mer på UiO.no.

Når og hvor

Dato
14.12.2017 
Klokkeslett
13:15-15:15
Sted
Nye nord Nordbyhagen
Auditoriet 5. etasje.
 
Fant du det du lette etter?