HELSENORGE

Disputas: Tahreem Ghazal Siddiqui 29. august

MSc Tahreem Ghazal Siddiqui ved institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling "Central nervous system depressant medication use among older hospitalised patients: Cognitive function, communication and mortality" for graden ph.d.

Prøveforelesningen begynner kl. 10.15 og disputasen kl. 12.15. Du finner mer informasjon om både prøveforelesningen og disputasen på Universitetet i Oslo sine nettsider:

Prøveforelesning:

https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/news-and-events/events/trial-lectures/2022/siddiqui-tahreem-ghazal.html 

Disputas:

https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/news-and-events/events/disputations/2022/siddiqui-tahreem-ghazal.htmlFant du det du lette etter?