Disputas: Tiril Østefjells - Psykologi

Disputas, 07.12.2017

Cand.psychol. Tiril Østefjells ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Metacognition in severe mental disorders.

Meta-antakelser om tanker kan bidra til depressive og psykotiske symptomer ved bipolare og psykotiske lidelser.

Depresjon og psykotiske symptomer opptrer ofte i bipolare og psykotiske lidelser, særlig ved tidlige følelsesmessige traumer. Det er få studier av felles mekanismer. Metakognisjon – tanker om tanker – har blitt foreslått som en felles faktor.

I avhandlingen Metacognition in severe mental disorders har Tiril Østefjells og kolleger funnet at pasienter med bipolare eller psykotiske lidelser rapporterer flere uhensiktsmessige meta-antakelser om egne tanker enn friske personer. Meta-antakelser er forventninger til betydningen eller konsekvenser av å ha spesifikke tanker. De kan bli uhjelpsomme når vi blir redde for tanker, opplever å miste kontroll, eller fokuserer de mentale kreftene våre på å overvåke fare.

Les mer på uio.no.

Når og hvor

Dato
07.12.2017 
Klokkeslett
12:15-14:15
Sted
Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen), Karl Johans gate 47.
 
Fant du det du lette etter?