Disputas: Tiril Østefjells - Psykologi

Disputas , 07.12.2017

Cand.psychol. Tiril Østefjells ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Metacognition in severe mental disorders.

Meta-antakelser om tanker kan bidra til depressive og psykotiske symptomer ved bipolare og psykotiske lidelser.

Depresjon og psykotiske symptomer opptrer ofte i bipolare og psykotiske lidelser, særlig ved tidlige følelsesmessige traumer. Det er få studier av felles mekanismer. Metakognisjon – tanker om tanker – har blitt foreslått som en felles faktor.

I avhandlingen Metacognition in severe mental disorders har Tiril Østefjells og kolleger funnet at pasienter med bipolare eller psykotiske lidelser rapporterer flere uhensiktsmessige meta-antakelser om egne tanker enn friske personer. Meta-antakelser er forventninger til betydningen eller konsekvenser av å ha spesifikke tanker. De kan bli uhjelpsomme når vi blir redde for tanker, opplever å miste kontroll, eller fokuserer de mentale kreftene våre på å overvåke fare.

Les mer på uio.no.

Når og hvor

Dato
07.12.2017 
Klokkeslett
12:15-14:15 
Sted
Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen), Karl Johans gate 47.
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.