Emnekurs i onkologi

Kurs , 02.11.2016

Kurset vil formidle konkret, oppdatert og praktisk kunnskap om viktige kliniske problemstillinger og håndtering av pasienter knyttet til onkologi.

Onkologisk avdeling ønsker velkommen til 16 timers klinisk emnekurs i onkologi. Kurset har som mål å bidra til at fastlegene på en enda bedre måte er i stand til å vurdere onkologiske problemstillinger i klinisk praksis.

Kurset går over 4 onsdager.

Påmelding: https://www.deltager.no/emnekursonkologi

Kursavgift: 3300kr

Når og hvor

Dato
02.11.2016 
Klokkeslett
16:30-20:30
Sted
Hovedbygg Nordbyhagen
Auditoriet
 
Kontakt
Telefon: 67 96 06 62 eller epost tone.joranger@ahus.no
 
Mer informasjon
Se brosjyre (ekstern lenke)  

Godkjenning

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som klinisk emnekurs tellende med 16 timer/poeng for etter- og videreutdanning for allmennpraktikere samt møteserie ved lokalsykehus. Kurset er godkjent som emnekurs hvis man deltar på alle fi re kveldene. Ved fravær på en av
kurskveldene godkjennes tilstedeværelse som kurstimer, men ikke som emnekurs.

Kursleder

Avdelingssjef Olav Erich Yri, Onkologisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Kurskomité

Avdelingssjef Olav Erich Yri, overlege Randi Margit Ruud Mathisen, overlege Daniel Heinrich, Torgeir Landvik, fastlege på Enebakk legesenter og praksiskonsulent på Ahus.

Forelesere

Forelesere fra Onkologisk avdeling Ahus:
Olav Erich Yri
Avdelingssjef

Randi Mathiesen
Overlege

Jürgen Geisler
Overlege

Jan Oldenburg
Overlege

Simer Bains
LIS-lege

Hanne Hamre
Overlege

Andre avdelinger:
Hedda von der Lippe
Overlege, Infeksjonsmedisinsk avdeling

Karol Axcrona
Overlege, Urologisk avdeling

Berit Gravdehaug
Overlege, Bryst- og endokrin kirurgi

Øyvor Mathisen Grotli
Overlege, Lungemedisinsk avdeling

Stig Müller
Overlege, Urologisk avdeling

Ann Kristin Kvam
Hematologisk avdeling

Eivind Galteland
Hematologisk avdeling

Andre forelesere:
Magnus Løberg
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Odd Terje Brustugun
Oslo Universitetssykehus (OUS)

Anne Kathrin Ertzaas
Spesialrådgiver , Kreftregisteret

Cato Mørk
Privatpraktiserende hudelege

Jon Amund Kyte
Overlege, OUS

 

Kurskvelder

 

Matservering fra kl. 16.30

Forelesningen starter 17.00

Kurskveld 1, 2. november

Tema
Screening for kreft og utredning ved mistanke om kreft

Program

 • Kort orientering om onkologisk avdeling
 • Screening av utvalgte pasienter for prostatakreft
 • Screening av utvalgte pasienter for lungekreft
 • Mammografiscreening - fordeler og ulemper
 • Utredning ved mistanke om malign sykdom

Kurskveld 2, 9. november

Tema
Kreft i bryst, lunger, mage-tarm og urinveier

Program

 • Brystkreft. Kirurgisk og onkologisk behandling og allmennlegens rolle
 • Lungekreft. Kirurgisk og onkologisk behandling og allmennlegens rolle
 • Gastrointestinal/colorectal kreft. Kirurgisk og onkologisk behandling og allmennlegens rolle
 • Melanom. Diagnostikk, utredning og behandling

Kurskveld 3, 23. november

Tema
Melanom, immunterapi, hematologisk kreft

Program

 • Urologisk kreft. Kirurgisk og onkologisk behandling og allmennlegens rolle
 • Immunterapi i kreftbehandling - innføring for allmennleger
 • Hematologisk kreft

Kurskveld 4, 30. november

Tema
Bivirkninger og senvirkninger av kreftbehandling. Palliativ behandling

Program

 • Bivirkninger under pågående kreftbehandling og akutt onkologi
 • Senvirkninger av kreftbehandling
 • Palliativ behandling ved kreftsykdom
Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.