Epilepsi og utviklingshemming

Kurs, arrangeres ved bestilling, Voksenhabilitering

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaene: Hva er epilepsi, anfallsobservasjon og anfallsklassifisering, hvordan stilles epilepsidiagnose, behandling av epilepsi og skadeforebyggende tiltak.

Målgruppe:
Kurset er for alle tjenesteytere i boliger, videregående skoler og
dagsenter.
Det anbefales for øvrig at fagansvarlige på de aktuelle
arenaer deltar. Det kan også bestilles workshop på henvist pasient.

Pris:
Heldagskurs kr. 500,- per person, inkludert lunsj.
Halvdagskurs kr. 250,- per person.
Esterne kurs kr 750,- pr time uavhengig av antall deltakere.

Når og hvor

Tid
arrangeres ved bestilling
Arrangør
Voksenhabilitering
 
Kontakt