HELSENORGE

Fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus arrangerer fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst den 22. og 23. september. Tema for denne konferansen er "Sykepleie i pandemi og krisetid og den nye digitale hverdagen".

Fag- og forskningsdagene er en årlig Helse Sør-Øst konferanse som i år gjennomføres digitalt. Konferansen kan derfor åpnes opp for nasjonal deltakelse. Du ønskes velkommen og kan bruke denne konferansen til inspirasjon og refleksjon for deg selv og sammen med dine kollegaer. Meld deg på som enkeltperson eller som en gruppe fra din arbeidsplass.

 


 

Program

Program (PDF)

Presentasjon av prosjekter og studier

I tillegg til programmet vil det bli presentert flere prosjekter og studier hvor innholdet blir gjort tilgjengelig digitalt
De digitale presentasjonene blir tilgjengelig og kan sees når du ønsker i løpet av den 22. og 23. september eller i løpet av den første måneden etter konferansen.

Videopresentasjon - Fag, forbedring, kvalitet og masteroppgaver (PDF)Videopresentasjon - F
orskningsarbeid (PDF)

Informasjon og tips til deg som har fått antatt ditt abstrakt og skal presentere innholdet digitalt

Hvordan lage en digital presentasjon (video)

Hvordan lage en digital presentasjon (PDF)Manus digital presentasjon (PDF)Tidsangivelse for bilder som knyttes inn i video (PDF)Abstrakt skisse (PDF)Oversikt over representanter fra sykehusene (PDF)

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i sykepleiertjenesten både ved sykehus, kommuner og ved universitet og høgskoler. Øvrige interesserte kan også delta. 

Foredragsholdere

Annesofie Lunde Jensen

Annesofie Lunde Jensen

Annesofie har ph.d., master i medisinsk antropologi, klinisk sykepleiespesialist ved Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) og ekstern lektor ved Århus Universitet. Hun arbeider særlig med patientinvolvering, telehealth og bruk av pasientrapporterte opplysninger (PRO) i klinisk praksis.

Samtidig underviser hun kvalitativ forskningsmetode, sundhedsfaglig ledelse, pasientinvolvering
i forskning og computerbaseret kvalitativ analyse. Hendes publikasjoner omhandler pasientinvolvering, kropslige endringer og kropsoppfattelse hos mennesker med sykdom og sundhetspedagogik. Dette er særlig ift. personer med endokrinologiske og internmedisinske sykdommer.

Astrid Marie N. Berg

Astrid Marie N. Berg 

Astrid er intensivsykepleier ved Ahus, Intensiv og PhD stipendiat ved OsloMet/Ahus. Hun har 21 års erfaring fra intensivmiljøet på Ahus med Master i Avansert Klinisk Sykepleie.

Astrid Torbjørnsen

Astrid Torbjørnsen 

Astrid Torbjørnsen har en stilling som førsteamanuensis på Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun underviser i sykepleieutdanningen i tillegg til at hun forsker på bruk av digitale løsninger i helseveiledning.

Heidi Skutlaberg Wiig

Heidi Skutlaberg Wiig

Heidi er kreftsykepleier og veileder, og har ansvar for drift av klinisk kommunikasjon på Ahus. Hun er podkastvert for podkasten «Helhjerta» og er mye brukt som foredragsholder. Heidi var med i det akutte krisearbeidet i Gjerdrum etter skredkatastrofen.

Hilde Ørbeck

Hilde Ørbeck
Hilde er helsesykepleier, og leder Gjerdrum helsestasjon. Hun har en genuin interesse for barn- og ungdomsarbeid. Hilde er deltager i psykososialt kriseteam og var innsatsleder for krisearbeidet knyttet til barn og ungdom under skredkatastrofen.

Irene Lie 

Irene Lie

Irene Lie er intensivsykepleier, PhD, seniorforsker Leder Senter for Pasientnær Hjerte og lungeforskning Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken.

Siv Stafseth

Siv Stafseth

Siv K Stafseth er Fag-og forskningssykepleier, PhD Postoperativ og intensivavdelingen, Akuttklinikken, OUS og Førsteamanuensis Lovisenberg diakonale høgskole-

Kristin Hofsø

Kristin Hofsø

Kristin Hofsø (Intensivsykepleier, PhD) har mange års klinisk erfaring som intensivsykepleier og forsvarte sin doktorgrad om multiple symptomer og livskvalitet for kvinner med brystkreft i 2015.

For tiden jobber hun som forsker ved Oslo Universitetssykehus og Førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonal Høyskole, hvor hun underviser masterstudenter i intensivsykepleie. Hun har bred erfaring med å organisere store oppfølgingsstudier, og har to pågåendeobservasjonsstudier for øyeblikket. En av disse studiene er endel av hennes Post Doc, mens den andre er en nasjonal oppfølgingsstudie av COVID-19 pasienter innlagt på intensiv. Hun veileder for øyeblikket 6 PhD kandidater.

Laila Skogstad

Laila Skogstad 

Laila gjennomførte grunnutdanning ved Ullevål sykepleierhøgskole, og har blant annet utdanning som Psykotraumatolog RITS. Jobbet ca 20 år på Ullevåls sykehus/Oslo universitetssykehus (OUS), med lengst fartstid i Akuttklinikken (Observasjonsposten, Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral og Akuttmottaket). I 2013 ble en doktorgrad på psykososiale konsekvenser etter akutt skade/ulykke hos pasienter som ble tatt imot av traumeteamet på sykehuset sluttført.

Som medlem av Psykososialt kriseteam på OUS, og i forbindelse med Tsunamien i Sør-Øst-Asia og 22. juli terroren, var jeg med å etablere og drifte Senter for pårørende til inneliggende pasienter. Etter katastrofene gjennomførte forskergrupper jeg var del av studier knyttet til pårørende og berørte etter Tsunamien, og innsatspersonell som jobbet etter terrorhandlingene. Jeg har i tillegg jobbet på Oslo Met, Sunnaas sykehus, og har nylig startet i jobb på Universitetet i Tromsø – bachelor i Paramedisin

Lisa J. Fosshaug

Lisa J. Fosshaug

Lisa J. Fosshaug, sykepleier og seksjonsleder. 2015 var jeg var med å starte seksjonen Avansert hjemmesykehus for barn. 2018 startet vi prosjektet Helseteknologi i Avansert hjemmesykehus for barn –et pilotprosjekt i samarbeid med BUK og DDT. Vi inngikk senere et samarbeid med Telenor og Sintef i 2019, der vi skulle se løsninger som kunne forenkle arbeidsprosesser og gi bedre og sikrere kommunikasjon mellom ansatte, pasienten og pårørende.

Tone Singstad

Tone Singstad

Tone Singstad MSc klinisk sykepleie. Utdannet som sykepleier ved Høgskolen i Oslo 1999, jobbet hovedsakelig med endokrinologi gjennom hele yrkeskarrieren. Startet med endokrinologisk sengepost på Aker sykehus. Tok videreutdanning ved Høgskulen i Bergen i diabetessykepleie og var ferdig i 2006, begynte deretter som diabetessykepleier ved Akershus universitetssykehus fra 2007 ved endokrinologisk poliklinikk.

Har vært seksjonsleder fra 2013, og fullførte master i klinisk sykepleie slutten av 2014 og var med i et større EU prosjekt RENEWING HEALTH og fokusområde var telefonveiledning til pasienter med diabetes type 2 og som i tillegg var blitt utstyrt med en diabetesapplikasjon på smarttelefon.

For tiden har hun ansvar for et omfattende prosjekt der de jobber for å digitalisere poliklinikken slik at oppfølging av pasienter med diabetes type 1 skal bli mer tilpasset den enkelte pasient. Prosjektet har fått navnet «brukerstyrt poliklinikk» og er et av 5 prosjekter Akershus universitetssykehus gjennomfører for å digitalisere hjemmebehandling av pasienter ved sykehuset.

Kirsten Sæther

Kirsten Sææther 

Kirsten Sæther er samhandlingssjef på Sunnaas sykehus. Hun har utdannet sykepleier har jobber med rehabilitering i over 30 år, hvor de 12 siste årene som samhandlingssjef. Kirsten Sæther inngår i Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst.

Arrangementskomitéen

Heidi Ness Johnsen (leder av arrangementskomitéen)

Heidi Ness Johnsen 

Heidi er sykepleier med mastergrad fra UiO, har studert enhets-og mestringsmedisin og er godkjent veileder. Hun har klinisk sykepleieerfaring fra medisin og kirurgi, lektor ved høgskole/ universitet og som fag- og forskningssykepleier. Hun jobber nå som spesialrådgiver ved avdeling kompetanse og utdanning, Ahus, og leder arrangementskomitéen for Fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør Øst 2021

Hovedgruppa

Lokalgruppa

Fant du det du lette etter?