Forberedelser til litteratursøk

Formålet med dette kurset er forberedelser og kunnskap om verktøy og søketeknikk som kan bidra til mer presise litteratursøk.

Kursinnhold:
- Kunnskapsbasert praksis (overblikk)
- Formulere problemstilling (PICO)
- Finne gode søkeord
- Søketeknikk
- Valg av kilder

Fant du det du lette etter?