Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)

Kurs, Voksenhabilitering

Avdeling voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.

Kurset består av tre moduler og skrivekurs i vedtaksskriving (hvis ønskelig).

Kurset holdes sammen med ansvarlige for opplæring i KHOL kap. 9 i kommunen. Kommunen mottar alt kursmateriell i etterkant for selv å kunne holde kurset.

Målgruppe:
Fagpersoner i kommunen

Kurset må bestilles.

Når og hvor

Sted
Kurset holdes ute i kommune/bydel
 
Arrangør
Voksenhabilitering
Fagkonsulentene Vårin og Gry Glorvigen. 
Kontaktinformasjon
Kurset bestilles på kundemail.kurs.voksenhabilitering@ahus.no
Telefonnummer: 67 96 84 50
 
Fant du det du lette etter?