Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)

Kurs, Kurs arrangeres ved bestilling, Voksenhabilitering

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om aktuelt lovverk for bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.

Kurset består av 3 moduler og skrivekurs i vedtaksskriving (hvis ønskelig).

Kurset holdes sammen med ansvarlige for opplæring i KHOL kap. 9 i kommunen. Kommunen mottar alt kursmateriell i etterkant for selv å kunne holde kurset.

Målgruppe:
Fagpersoner i kommunen.

Når og hvor

Tid
Kurs arrangeres ved bestilling
Sted
Kurset holdes ute i kommune/bydel
 
Arrangør
Voksenhabilitering
Fagkonsulentene Vårin og Gry Glorvigen. 
Kontakt
Telefonnummer: 67 96 84 50
Epost: kundemail.kurs.voksenhabilitering@ahus.no