Kurs i litteratursøk: Medline, Embase

Medisinsk bibliotek , 15.03.2018

Kurs gir innføring i valg av databaser, men hovedvekt på strukturert søking i databasene Medline og Embase (via Ovid).

Kursinnhold: kort om valg av databaser, men hovedvekt på strukturert søking i databasene Medline og Embase. Begge basene er tigjengelig via Ovid, og du kan søke nokså likt i begge, med emneord og tekstord kombinert med AND, OR, NOT. Vi ser også på avgrensninger og mulige tilpasninger, hvordan du finner fulltekst, samt hvordan lagre søk og ev. opprette alerts (varslinger).

Om Medline: referanser til artikler innen medisin, ernæring, sykepleie, fysioterapi og andre helsefag, fra ca. 5600 tidsskrifter. Internasjonal dekning, men amerikansk dominans. Dekker fra 1946 og til i dag. 98 % av innholdet overlapper med PubMed.

Om Embase: referanser fra over 7600 medisinske tidsskrifter fra ulike land, men vesteuropeisk dominans. Spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. Dekker perioden fra 1974 til i dag.

Påmelding til Medisinsk bibliotek v/Åse Marit Hammersbøen innen 13. mars. 
Kurset avlyses hvis færre enn 5 påmeldte.

Når og hvor

Dato
15.03.2018 
Klokkeslett
12:30-15:30 
Sted
Nye nord Nordbyhagen
Nye Nord, 0. etg, undervisningsrom 6 (NNU0.062)
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.