Kurs i litteratursøk: Ovid-baser (Medline, Embase)

Praktisk kurs for deg som vil følge med på ny og oppsummert forskning innen medisin og helsefag.
Kursinnhold: innføring i valg av databaser, men hovedvekt på strukturert søking i Ovid-databasene Medline og Embase (i tillegg har vi PsycINFO og Amed via Ovid). Du kan søke nokså likt i alle Ovid-basene, med blant annet kontrollerte emneord, tekstord, boolske operatorer (and, or, not). Vi ser også på avgrensninger og mulige tilpasninger, hvordan du finner fulltekst, samt hvordan lagre søk og ev. opprette alerts (varslinger).

 

Om Medline: referanser til artikler innen medisin, ernæring, sykepleie, fysioterapi og andre helsefag, fra ca. 5600 tidsskrifter. Internasjonal dekning, men amerikansk dominans. Dekker fra 1946 og til i dag. 98 % av innholdet overlapper med PubMed.

 

Om Embase: referanser fra over 7600 medisinske tidsskrifter fra ulike land, men vesteuropeisk dominans. Spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. Dekker perioden fra 1974 til i dag.

Fant du det du lette etter?