Kurs i litteratursøk: psykologi/psykiatri

Praktisk kurs for deg som vil følge med på ny og oppsummert forskning innen psykologi/psykiatri.

Kursinnhold: kort om valg av databaser, men hovedvekt på strukturert søking i PsycINFO og IN SUM. Vi ser også på søketeknikk, avgrensninger og mulige tilpasninger, hvordan du finner fulltekst, samt hvordan lagre søk og ev. opprette alerts (varslinger).

Om PsycINFO: dekker litteratur innen psykologi, psykiatri fra1800-tallet til i dag. Oppdateres ukentlig. Utgis av American Psychological Association.


Om IN SUM: database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd

Fant du det du lette etter?