Kurs i litteratursøk: sykepleie

Praktisk kurs for deg som vil følge med på ny og oppsummert forskning innen sykepleie.

Kursinnhold:
Kort introduksjon om valg av databaser, men hovedvekt på søk i de sykepleiefaglige databasene Nursing Reference Center og Cinahl og hvordan kombinere søkeord, gjøre avgrensninger, finne fulltekst, samt hvordan lagre søk og ev. opprette alerts (varslinger).

Om Nursing Reference Center:

Kunnskapsbasert oppslagsverk med kort, oppsummert dokumentasjon med vekt på sykepleie. Inneholder bl.a. evidence-based care sheets, skills og quick lessons, samt videoer og illustrasjoner. Tilgang via Ahus.

 

Om Cinahl:

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og helsefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter. Tilgang via Ahus eller Helsebiblioteket.

Fant du det du lette etter?