Kurs i litteratursøk (sykepleie og helsefag)

Medisinsk bibliotek , 13.03.2018

Kurset gir innføring i valg av databaser med hovedvekt på databasen Cinahl, som inneholder referanser til litteratur innen sykepleie og tilgrensende fagområder.

Kursinnhold: kort om valg av databaser, men hovedvekt på strukturert litteratursøking i Cinahl med emneord og tekstord kombinert med AND, OR, NOT. Vi ser også på mulige avgrensninger og tilpasninger, hvordan finner fulltekst, samt hvordan lagre søk og ev. opprette alerts (varslinger).

Om Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature): referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Hovedsakelig tidsskriftartikler, men også noen bøker og kapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.

Påmelding til Medisinsk bibliotek v/Åse Marit Hammersbøen innen 11. mars. 
Kurset avlyses hvis færre enn 5 påmeldte.

Når og hvor

Dato
13.03.2018 
Klokkeslett
12:30-15:30 
Sted
Nye Nord, 0. etg, undervisningsrom 6 (NNU0.062)
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.