HELSENORGE

Kurs i litteratursøk - tema 1: enkeltstudier

Modulbasert kurs. Første modul fokuserer på grunnleggende ferdigheter og planlegging av litteratursøk. I andre modul vil vi se på aktuelle databaser for enkeltstudier og hvordan søke systematisk i noen av disse. Avslutningsvis blir det tid til spørsmål.

4. mai kl. 09.00–10.00:
Modul 1: Grunnleggende ferdigheter og informasjon

  • Hvorfor litteratursøk er viktig
  • Planlegge litteratursøk
  • Strukturere litteratursøk med PICO
  • Finne gode søkeord
  • Søketeknikker
  • Finne fulltekst / bestille artikler og bøker

 

4. mai kl. 10.00–11.30:
Modul 2: Systematiske litteratursøk i databaser for enkeltstudier

  • Aktuelle databaser
  • Gjennomgang av et systematisk litteratursøk i Medline og Cinahl
  • Kombinasjon av demonstrasjon og øvelser

 

4. mai kl. 11.30–12.00: 
Modul 3: Spørsmål om litteratursøk

  • Spørsmål om kursinnholdet eller konkrete spørsmål om egne problemstillinger og søk


Fant du det du lette etter?