HELSENORGE

Kurs i litteratursøk - tema 2: systematiske oversikter

Modulbasert kurs. Første modul fokuserer på grunnleggende ferdigheter og planlegging av litteratursøk. I andre modul vil vi se på kilder for systematiske oversikter og hvordan søke systematisk i disse. Til slutt blir det anledning til å stille spørsmål.

Det er mulig å delta på kun modul 2 og 3 hvis man har deltatt på modul 1 tidligere.

10. juni kl. 12.00–13.00:
Modul 1: Grunnleggende ferdigheter og informasjon

  • Hvorfor litteratursøk er viktig
  • Planlegge litteratursøk
  • Strukturere litteratursøk med PICO
  • Finne gode søkeord
  • Søketeknikker
  • Finne fulltekst / bestille artikler og bøker

 

10. juni kl. 13.00–14.30:
Modul 2: Systematiske litteratursøk for å finne systematiske oversikter og oppsummert forskning

 

10. juni kl. 14.30–15.00:
Modul 3: Spørsmål om litteratursøk

  • Spørsmål om kursinnholdet eller konkrete spørsmål om egne problemstillinger og søk


Fant du det du lette etter?