HELSENORGE

Litteratursøk: enkeltstudier (fysisk)

Modulbasert kurs, hvor første modul fokuserer på grunnleggende ferdigheter og planlegging av litteratursøk. I andre modul vil vi se på aktuelle databaser og systematiske søk i disse. Til slutt er det anledning til å stille spørsmål.

Kursinnhold:

Kl. 12.00–13.00:
Modul 1: Grunnleggende ferdigheter og informasjon
- Hvorfor litteratursøk er viktig
- Planlegge litteratursøk
- Strukturere litteratursøk med PICO
- Finne gode søkeord
- Søketeknikker
- Finne fulltekst / bestille artikler og bøker

Kl. 13.00–14.30:
Modul 2: Systematiske litteratursøk i databaser for enkeltstudier
- Aktuelle databaser
- Gjennomgang av et systematisk litteratursøk i Medline og Cinahl
- Dokumentasjon av søk og resultater
- Kombinasjon av demonstrasjon og øvelser

Kl. 14.30–15.00:
Modul 3: Spørsmål om litteratursøk
- Spørsmål om kursinnholdet eller konkrete spørsmål om egne problemstillinger og søk

Kurset avlyses hvis færre enn 3 påmeldte.

Fant du det du lette etter?