HELSENORGE

Litteratursøk: oppsummert forskning - AVLYST

Kurset er dessverre avlyst pga. få påmeldte.

Det er mulig å delta på kun modul 2 og 3 hvis du har deltatt på modul 1 tidligere.

Kl. 09.00–10.00: 
Modul 1: Grunnleggende ferdigheter og informasjon

  • Hvorfor litteratursøk er viktig
  • Planlegge litteratursøk
  • Strukturere litteratursøk med PICO
  • Finne gode søkeord
  • Søketeknikker
  • Finne fulltekst / bestille artikler og bøker

 

Kl. 10.00–11.30:
Modul 2: Systematiske litteratursøk for å finne systematiske oversikter og oppsummert forskning

  • Kilder for systematiske oversikter
  • Gjennomgang av et systematisk litteratursøk i Cochrane Library og Epistemonikos
  • Dokumentasjon av søk og resultater
  • Kombinasjon av demonstrasjon og øvelser

 

Kl. 11.30–12.00: 
Modul 3: Spørsmål om litteratursøk
Spørsmål om kursinnholdet eller konkrete spørsmål om egne problemstillinger og søk.

Kurset avlyses hvis færre enn 3 påmeldte.

Fant du det du lette etter?