HELSENORGE

Litteratursøk: Ovid-basene (digitalt)

Tips og triks for systematisk søk i Ovid-basene; Medline, Embase og PsycINFO.

Hvordan søke mer presist i Ovid-basene, med bruk av emneord og tekstord (ord i tittel og sammendrag), samt AND, OR, NOT. Vi ser også på avgrensninger og mulige tilpasninger, hvordan du finner fulltekst, samt hvordan lagre søk og ev. opprette alerts (varslinger).

Fant du det du lette etter?