HELSENORGE

Livsmestring - mine kontakte og nettverk

Du har mange ressurser som du kan bli mer klar over, både i deg selv og i omgivelsene dine. Målet med «Livsmestring» er å gi deg en mulighet til å stoppe opp og oppdage mer om ressursene dine, hvordan du kan ta vare på dem og hvordan de kan styrke deg.

Introduksjon

Målet med dette kurset er at du kan oppdage hva du selv har erfart gjennom ulike typer personer og relasjoner i ditt nettverk. Nå går vi videre på temaet «kontakt» – både det som har vært fint og viktig, men også det som har vært utfordrende i dine relasjoner.

Som mennesker er vi avhengige av tilhørighet og nærhet. Vi utvikler både oss selv og vår oppfatning om hvem vi er gjennom samspill og samvær med andre. Vi har alle ulike typer kontakter. Noen står oss «nær», noen kan vi snakke med om alt, noen har vi det morsomt sammen med, mens andre er mer på avstand.

Kontakt med andre kan være veldig positivt, det kan styrke deg og gi deg støtte. Ofte får du ekstra ressurser og muligheter gjennom kontaktene dine. Kontakt og kommunikasjon mennesker imellom kan også være utfordrende og vanskelig. Mange ganger vet du ikke helt hva du skal si, og ofte blir du misforstått. Utfordringer oppstår ikke minst i nære relasjoner med sterke følelsesbånd, samt i livets vanskelige faser. Her kan alle trene og forbedre seg.

Kontakt og pust

Kontaktene dine gjør noe med deg – de påvirker tankene, følelsene, og handlingene dine. Ulike mennesker påvirker deg forskjellig. Mange gir deg trygghet og gjør deg glad så du kan puste rolig, «puste ut». Men noen tapper deg for krefter, du «mister pusten» av dem.

Slik kan din kontakt med andre påvirke pusten din forskjellig. Når du trenger støtte, «har vansker med å puste», kan andre hjelpe deg på ulike måter. De kan enten trekke deg opp til overflaten igjen eller gi deg en snorkel, eller de kan roe deg ned ved bare å «være der».

Tenk:

 • Hvem er jeg? – hva trenger jeg?
 • Hvilke ressurser og utfordringer gir mine kontakter meg?
 • Hvem kan være min «surstoffmaske» ved behov? I hvilke situasjoner?
 

Oppmerksomhetsoppgave

For å kunne oppdage noe nytt må du være oppmerksom og «til stede». Evnen til å være oppmerksom kan du øve opp, for eksempel gjennom denne oppgaven.

Det er fint om du legger forholdene til rette slik at du kan være i fred mens du gjennomfører oppgaven. Dette er din tid, tid for deg selv.

Oppgaven

Få oppgaveteksten opplest (lydfil)

 • Sett deg slik at du sitter behagelig. La hendene hvile i fanget, lukk gjerne øynene eller se på et bestemt punkt i rommet. Ta et par dype pust som høres - og pust så i din vanlige rytme.
 • Kjenn etter i kroppen din ved å flytte oppmerksomheten sakte fra føttene - til bena - til setet - videre til magen - og ryggen, skuldrene, armene og hendene – og så fra skuldrene, opp i nakken – ansiktet og hodet.
 • Hva kjenner du:
  • Er det noe du blir oppmerksom på nå et sted i kroppen?
  • Er noe ubehagelig, irriterende, vondt?
  • Er du kald, eller varm?
  • Er de to føttene dine, bena, armene, hendene like?
  • Er det noe kroppen ville si til deg, hvis den kunne snakke?
  • Bli nå oppmerksom på tankene dine. Om de kommer og går er det helt ok. Hvis noe spesielt opptar deg, kan du avtale med deg selv å legge det til side nå en stund
  • Og bli nå oppmerksom på følelsene dine. Hvordan har du det egentlig denne dagen? Hvordan er det å være deg?

Her er det ikke noe som er «rett» eller «galt» – legg bare merke til at «sånn er det å være meg nå, her i dag». Dette er min kropp, mine tanker og mine følelser.

 

Kjenn etter

 • Hvordan var det å gjennomføre oppgaven? Hva ble du oppmerksom på?
 • Hvordan har du det nå?
 • Kan denne oppgaven være en nyttig måte for deg å stoppe opp litt – få pusten din igjen?

NETTVERKSKART

Hensikten med denne oppgaven er at du kan få oversikt over og bli mer bevisst på nettverket ditt.

 1. Tegn nettverkskartet ditt slik

  • Ta et stort ark og brett det to ganger slik at det blir til fire ruter
  • Plasser deg selv i krysset på midten av arket
  • Skriv «nær familie» og «slekt» i de to rutene på den ene siden av arket
  • Skriv «venner skole/jobb» og «andre nære personer» (helsepersonell, trener, familievenn, og så videre) i rutene på den andre siden av arket.
  • Plasser dine egne «kontakter» på kartet i en avstand fra deg som viser hvor nær eller fjern de er for deg.
 2. Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan var det å «se» nettverket ditt på et papir foran deg?
  • Se på de du har rundt deg: oppdaget du noe nytt?
  • Tenk etter: er det noen du ønsker å ta kontakt med nå?
  • Det viktige er ikke å ha mange kontakter, men at du er bevisst på de kontaktene du har.

Forslag til et nettverkskart

Forslag til et nettverkskart.

Hvilke ressurser gir kontaktene mine meg?

Nå får du sjansen til å tenke gjennom hva kontaktene dine betyr for deg. Er det noen du kan snakke med om det som er alvorlig og vanskelig? Hvem er det som ofte får deg til å le?

 1. Sett farger på kontaktene dine som beskrevet under

  • Rødt: rundt dem som støtter deg, som du kan snakke om alvorlige ting med.
  • Grønt: rundt dem du ler mye med, har det mest morsomt.
  • Oransje: rundt dem du har mye tid med uten at dere kanskje egentlig gjør så mye sammen.
  • Blått: rundt dem som har stor betydning for deg når det gjelder helsen din.
 2. Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan er det å «se» hva de ulike personene rundt deg betyr for deg?
  • Er det noen som fikk flere farger (som er til stede i flere situasjoner)? Er det noen som ikke fikk noen farge?
  • Kan du være sammen med noen kontakter på en bedre måte?

Nær eller fjern – i hvilken grad påvirker kontaktene mine meg?

Er det noen du ikke har så god kontakt med og som du skulle ønske var nærmere deg? Er det noen du ønsker å ha litt mer avstand til?

Refleksjoner fra andre

 • «Det var veldig rart å se hvilke mennesker jeg har rundt meg sånn helt konkret, svart på hvitt … Det ble så veldig «synlig», liksom ...»
 • «Det er rart å tenke på hvor forskjellig kontakt jeg har med de ulike menneskene rundt meg … Jeg har alltid tenkt at jeg måtte fortelle «alt» til dem som er nære venner; det var nyttig å tenke gjennom at jeg kan ha det bare gøy av og til – bare være «Maia» uten å være den «syke» Maia …»
 • «Når vi skulle sette piler på de kontaktene vi vil ha mer på avstand og på dem vi vil ha nærmere, kom jeg på en kusine jeg snakket mye med før, og dessuten en venn som jeg liker veldig godt, men som jeg ikke har sett på en stund.»
 • «Når jeg skulle sette på piler mot meg og fra meg, ble det en person som fikk både en pil mot og en pil fra meg – og det var mamma. Jeg ønsker henne enda nærmere; at hun lytter enda mer til det jeg sier til henne – men alt det maset, altså det ønsker jeg lenger bort!»

 

Hvilken rolle spiller du i nettverket ditt?

Tenk også over hvilken rolle du spiller i nettverket ditt – som partner, forelder, venn, søsken, datter/sønn.

 • Hvem er du sammen med, og når?
 • Hvilken rolle spiller du da? Hva ligger det i rollene dine?
 • Se på det du skrev at du forbinder med god kontakt (i kurs 4). Hvordan kan du selv ta ansvar for å etablere og opprettholde relasjoner? Hva gjør du allerede? Er det noe du tenker at du kan utvikle hos deg selv eller gjøre på en annen måte?

Eksempler på hva andre har oppdaget

 • «Jeg har mistet noen kontakter … de «lekte at de forsto», men ga ikke kontakt, de var ikke «der»…»
 • «Det aller viktigste er det å kunne få støtte fra folk som forstår deg ... ».
 • «Spesielt hjemme så har jeg følt meg som en byrde, nesten. At jeg er i veien, at de må liksom begrense sine muligheter på grunn av meg».
 • «Den beste hjelpen for meg har jo vært mamma og stefar – og familien generelt, men også veldig, veldig gode venner. Og at vi har hatt en så fantastisk flink lærer».
 • «Det å snakke med foreldre, spesielt på begynnelsen, var veldig vanskelig. De er jo veldig nære, og alle blir da veldig følelsesmessig involvert og påvirket av situasjonen. Dette er også personer du ser hver dag! Men etter å ha arbeidet med temaet og oppgavene, altså når jeg endelig fikk tenkt ordentlig over hva jeg ville fortelle dem og svare på, da fikk jeg snakket med dem og de ble beroliget. Jeg fikk et mye bedre forhold til foreldrene mine».

Videre refleksjon

 1. Hva har vært det viktigste for deg i dette temaet?
 2. Hva vil du være oppmerksom på/forandre i hverdagen din framover?
 3. Hvordan har det vært for deg å gjennomføre dette kurset om kontakter og nettverk?

Skriv ned tankene dine for deg selv, og snakk gjerne med noen om det.

Oppsummering

Det å definere dine egne kontakter og forandre ditt nettverk

Kontakt er ikke noe som er statisk, kontakten vi har med andre mennesker og relasjonen med de er i stadig forandring. Når du blir bevisst på hva kontaktene dine betyr for deg, blir det lettere å vurdere hvem du vil ha rundt deg, og hvem du vil ta kontakt med i forskjellige situasjoner og livsfaser.

Du vil kanskje velge nye personer eller utvikle gamle relasjoner? Kanskje er du veldig fornøyd med de kontaktene du har nå? Åpenhet kan også åpne for kontakt og føretil kommunikasjon. Relasjoner går alltid to veier, det er både ditt og den andres ansvar. Du må også være åpen for kommunikasjon, ikke alltid overlate det til andre.

Nærrelasjoner og eventuelt utfordringer

Det kan være utfordrende å oppdage og tenke over hvordan kontakt og kommunikasjon fungerer i familien og med venner, og hvordan den eventuelt har forandret seg.

Familiekontakt er alltid preget av følelsesladete bånd fordi dere betyr så mye for hverandre. Relasjonene til de aller nærmeste kan dermed bli de mest sårbare. Hvordan påvirkes relasjonen når du får nye eller ekstra behov?

Du velger selv hva du vil dele med hvem

Hvordan preges din kontakt med andre av dine funksjonsvariasjoner eller diagnoser?

Det er ikke nødvendig å snakke med alle om alt, du må heller ikke «fortelle alt» for å være "ærlig" eller skape en god kontakt.

Hva vil du dele med hvem? Hva er det viktig for deg å informere andre om? Hva ønsker du å fortelle og hvordan begrunner du dette? Hva vil det si å være «ærlig» overfor vennene dine?

Fant du det du lette etter?