HELSENORGE

Livsstyrketrening

Kurs

Et livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.

Livsstyrketreningskurs (LST) bygger på en forståelse om at helseplager ikke er enten fysiske eller psykiske. «Livet» setter seg som regel i kroppen og kan gi ulike symptomer og helseplager.

Kurset handler om å rette blikket innover, lære å lytte til kroppen, og lære hvordan tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.

Trening i oppmerksomhetsnærvær (mindfullness) er sentralt i kurset, siden det gir tilgang til tanker, følelser og kroppslige reaksjoner.

Program

Orienteringsmøte om kurset før kursstart

Livet setter seg i kroppen: «Hvis kroppen kunne snakke»

Selvoppfatning og selvbilde i forhold til ressurser og muligheter: «Hvem er jeg?»

Verdier: «Hva er viktig for meg»?

Å kjenne og sette sine egne grenser: «Hva trenger jeg?» og tema «glede»

Mine sterke og svake sider.

Dårlig samvittighet, sinne og skam.

Avslutning 

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset er for pasienter ved Smertepoliklinikken. Du må ha henvisning fra fastlege for å delta.

Når og hvor

Sted
Nye nord Nordbyhagen
Kurset holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler på Ahus, i bygget «Nye Nord», 5.etasje. 
 
Arrangør
Smertepoliklinikken 
Innlegg fra
Fysioterapeut Katja Kuusisaari og sykepleier Inger Westblom 
Kontaktinformasjon
Smertepoliklinikken, Akershus universitetssykehus
Postboks 1000,
1478 Lørenskog
Telefon: 67 96 14 70
smertepoliklinikken@ahus.no 
 

Hvert kurs består av syv samlinger på dagtid, og holdes på onsdager  kl. 13:00-15:30. Kurset ledes av to personer med helsefaglig bakgrunn og kompetanse om livsstyrketrening.

Kurset betales med egenandel for orienteringsmøte og en egenandel for hele kurset (syv ganger), eventuelt med frikort.

Fant du det du lette etter?