Multifunksjonshemming

Kurs, arrangeres ved bestilling, Voksenhabilitering

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om utredning og behandling av spise- og svelgvansker (dysfagi) og posisjonering i seng (liggende). Samt "En aktiv hverdag" - kartlegging, tiltak og aktiviteter.

Målgruppe:

Ansatte i omsorgsboliger, skoler, dagsenter og arbeidsplasser.
Det anbefales for øvrig at fagansvarlig på de aktuelle arenaer deltar.

Pris:

Heldagskurs kr. 500,- per person, inkludert lunsj.
Halvdagskurs kr. 250,- per person.
Eksterne kurs kr 750,- pr time uavhengig av antall deltakere.

Når og hvor

Tid
arrangeres ved bestilling
Arrangør
Voksenhabilitering
 
Kontakt
Telefonnummer: 67 96 84 50
Epost: kundemail.kurs.voksenhabilitering@ahus.no
 

Følgende kurs kan bestilles:

Posisjonering i et 24-timers perspektiv; liggende, sittende og stående stilling

Kurset vil gi økt kunnskap om hvilke krefter som påvirker kroppen, og hvordan disse kan føre til kontrakturer og feilstillinger. Med økt fokus på tidlig posisjonering og et 24-timers perspektiv er målet å ivareta funksjon og begrense feilstillinger og smerter.

Varighet

3 timer

Ansvarlige

Fysioterapeutene Anne Okholm og Håvard Hesselberg.

Spise- og svelgvansker (dysfagi)

Kursmodulen har fokus på økt kunnskap om spise- og svelgvansker.

Varighet

1 timer

Ansvarlige

Fysioterapeutene Anne Okholm og Håvard Hesselberg.