Multifunksjonshemming

Kurs, Voksenhabilitering

Avdeling voksenhabilitering arrangerer to kurs for deg som jobber med personer med multifunksjonshemming. Lær mer om spise- og svelgevansker, og om hvordan en kan begrense feilstillinger og smerter ved hjelp av posisjonering.

Målgruppe:

Ansatte i omsorgsboliger, skoler, dagsenter og arbeidsplasser. Det anbefales for øvrig at fagansvarlig på de aktuelle arenaer deltar.

Pris:

Heldagskurs kroner 500,- per person, inkludert lunsj.
Halvdagskurs kroner 250,- per person.
Eksterne kurs kroner 750,- per time uavhengig av antall deltakere.

Følgende kurs kan bestilles:

Begrense feilstillinger og smerter ved hjelp av posisjonering

Kurset vil gi økt kunnskap om hvilke krefter som påvirker kroppen, og hvordan disse kan føre til kontrakturer og feilstillinger. Med økt fokus på tidlig posisjonering og et 24-timers perspektiv er målet å ivareta funksjon og begrense feilstillinger og smerter.

Varighet

En til to timer.

Ansvarlige

Fysioterapeutene Anne Okholm, Håvard Hesselberg og Marit Hoel.

Spise- og svelgvansker (dysfagi)

Kurset har fokus på økt kunnskap om spise- og svelgvansker.

Varighet

En til to timer.

Ansvarlige

Fysioterapeutene Anne Okholm, Håvard Hesselberg og Marit Hoel.

Når og hvor

Arrangør
Voksenhabilitering
 
Kontaktinformasjon
Kurs bestilles på: kundemail.kurs.voksenhabilitering@ahus.no
Telefonnummer: 67 96 84 50
 
Fant du det du lette etter?