Multippel Sclerose (MS) kurs

Kurs, Kurset går over fem uker, en dag pr. uke, fra kl. 10.00-15.00

Kurset er beregnet for deg som har utfordringer i forhold til fatigue og kognitive problemer. Det tar sikte på å gi deg bedre forståelse av utfordringene i hverdagen og hvordan du kan møte dem med et godt handlingsberedskap.

Velkommen til kurs for deg som har diagnosen multippel sclerose. Et samarbeid om livskvalitet og mestring.

Kurset er utarbeidet og holdes av et tverrfaglig team som inkluderer lege, nevropsykolog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og representant for brukerorganisjonen. Kurset vil veksle mellom fysisk aktivitet, innlegg fra fagpersoner og kursdeltakernes egne erfaringsutvekslinger.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes til: Medisinsk divisjon-nevrologisk avdeling.

Når og hvor

Tid
Kurset går over fem uker, en dag pr. uke, fra kl. 10.00-15.00
Sted
Hovedbygg Nordbyhagen
  

Vi legger vekt på hyppige pauser, og en lengre pause med enkel servering.

Kurset går over fem uker, en dag pr. uke, fra kl. 10.00-15.00 ved lærings- og mestringssenteret i Glassgata på Ahus, Nordbyhagen. I tillegg til disse kursdagene vil pårørende bli invitert til en egen kursdag.

Kurset legger vekt på:

  • Bli kjent med andre i samme situasjon
  • Erfaringsutveksling
  • Forståelse av sykdommen
  • Kognitive utfordringer og mestringsstrategier
  • Utfordringer og mestring av fatique
  • Energiøkonomisering
  • Å leve med MS
  • Økonomiske rettigheter
  • Arbeidsliv
  • Likepersonsarbeid

Påmelding og pris

Påmelding ta kontakt med:
Jorunn Hovbøl telefon: 67 96 95 92  

eller

Hanne Hokstad, telefon: 67 96 95 91.

Egenandel kr. 345,- (frikort gjelder).