HELSENORGE

Pakkeløp for forskning - bibliotektjenester

Litteratursøk og bruk av tidligere forskning er en viktig og tidkrevende del av alle forskningsprosesser. Hvordan kan det gjøres på den beste og mest effektive måten, og hva kan Medisinsk bibliotek hjelpe deg med?

Agenda:

  • Hvorfor er det viktig med litteratursøk?
  • Hvordan finner du litteraturen du trenger?
  • Hva kan biblioteket bidra med
  • Synliggjør forskningen din

Pakkeløp for forskning er en serie med kurs fra seksjonene i Avdeling for forskningsstøtte i Forskning og innovasjonsdivisjonen (FID). Agenda for pakkeløp for forskning viser hvilke kurs som tilbys og innhold i disse. 
Fant du det du lette etter?