Palliasjon for leger og sykepleiere i og utenfor sykehus

Kurs , 09.11.2016

Velkommen til kursdag onsdag 9. november på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Når og hvor

Dato
09.11.2016 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Hovedbygg Nordbyhagen
Auditoriet
 
Mer informasjon
Påmelding deltager.no 

Målgruppe:

Allmennleger, sykehjemsleger og sykehusleger. Sykepleiere som arbeider med pasienter i palliativ fase i sykehus og i primærhelsetjenesten.

Læringsmål:

  • Gi grunnleggende ferdigheter i kartlegging av smerter og smertebehandling av pasienter i palliativ fase. 
  • Innføring i grenseoppgangen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for disse pasientene. 
  • Innføring i hva lindrende sedering innebærer.

Kurset er søkt godkjent som 6 timer tellende for spesialitetene; allmennmedisin, anestesi, kirurgi, onkologi, gynekologi, indremedisin og nevrologi.

Program:

08.30-09.00
Registrering og kaffe

09.00-09.15
Kulturelt innslag

09.15-10.15
"Nei da pasienten har det ikke så vondt, eller har han det?"
Introduksjon av smertediagnostikk og kartleggingsverktøy
Overlege Anke Willke, overlege Ingeborg Skulberg, fagsykepleier Kathrine Brenne og anestesisykepleier Marit Hope.

10.15-10.30
Pause

10.30-11.30
"Myter om morfin" Basal smertebehandling av palliative pasienter
Overlege, prof. Dr. med. Olav Fredheim og overlege Ingeborg Skulberg, kreftsykepleier Espen Klingenberg og palliativ sykepleier Bente Karstensen.

11.30-12.30
Lunsj

12.30-13.45
"Når smerten ikke er mulig å lindre"
Når bør pasienten henvises til spesialisthelsetjenesten?
Seksjonsoverlege, dr. med. Siri Steine.

13.45-14.00
Pause

14.00-15.00
"Lindrende sedering"
Når er dette aktuelt? Hva innebærer et slikt tiltak?
Seksjonsoverlege, dr. med. Siri Steine.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.