Parkinsongruppe

Gruppeopphold, Nevroklinikken rehabilitering

Parkinsongruppen er et rehabiliteringstilbud til pasienter som har hatt diagnosen mer enn et halvt år. Tilbudet legger vekt på tverrfaglig informasjon, samtaler og fysisk trening.

Påmelding skjer ved innleggelse eller etter henvisning fra lege. Rehabiliteringstilbudet består av ti ganger a fem timer, og du blir fulgt opp av gruppeledere i hele perioden.

Gruppetilbudet omfatter

 • Forundersøkelse med lege og tverrfaglig personell.
 • Individuelle samtaler.
 • Fysisk trening ledet av fysioterapeut.
 • Erfaringsutveksling med andre i liknende situasjon.
 • Temaundervisning av tverrfaglig helsepersonell
  • nevrolog
  • fysioterapeut
  • ergoterapeut
  • sosionom
  • logoped
  • ernæringsfysiolog
  • nevropsykolog 
  • sykepleier
 • Tilbud til pårørende.

Kriterier

 • Har hatt diagnosen i mer enn et halvt år.
 • Kan komme seg til gruppen på egenhånd.
 • Kan trene i 50 minutter.
 • Er selvhjulpen i daglige gjøremål.

Målsetning

Hjelp til selvhjelp - med fokus på mestring for best mulig livskvalitet for den enkelte.

Søknad

Du må ha henvisning fra lege, deretter kan du sende søknaden til:

Akershus universitetssykehus HF
Seksjon for nevrologisk rehabilitering/rehabiliteringspoliklinikken
Rektor Wolandsvei 9, 1478 Lørenskog

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å kunne delta.

Når og hvor

Sted
Nevrorehabilitering Nordbyhagen
  
Arrangør
Nevrologisk rehabilitering
 
Kontakt
Har du spørsmål kan du ringe oss på telefon 67 96 84 67.

Gruppeledere:
Fysioterapeut Charlotte Ramdahl og Sykepleier Wenche Størk.