Pårørendegruppe for rusproblematikk

Gruppeopphold, ARA Follo, poliklinikk

Dette er et samtaletilbud for pårørende til en med rusproblematikk. Her møtes en gruppe på 5-8 personer for å dele egne erfaringer.

Gjennom kurset får dere økt kunnskap og utvidet forståelse for hva rusavhengighet er og hvordan rusavhengighet kan virke inn i nære relasjoner.

Dette vil kunne være med på å øke opplevelsen av mestring og selvivaretakelse i hverdagen. Typiske reaksjoner som pårørende opplever kan være følelse av for eksempel avmakt, redsel, sorg, sinne, skam, mm.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege for å motta tilbudet.

Når og hvor

Sted
Åsenveien 3, Ski
Førstkommende samling er 23. januar.
Gruppen møtes 10 ganger, annenhver mandag.
 
Arrangør
ARA Follo, poliklinikk
 
Kontaktinformasjon
Telefon: 64 85 22 00
 

Gruppeledere

Gruppelederne er ansvarlige for å legge til rette for en god dialog i gruppa og sikre trygge rammer for å kunne dele slike temaer.

Astrid Engh Svenning
psykologspesialist

Ann Kristin Johansen
psykolog

Fant du det du lette etter?