Personlighetsforstyrrelser

Vi ønsker pasienter, pårørende og andre interesserte velkommen til informasjonskveld om personlighetsforstyrrelser. Kjell-Einar Zahl foreleser om: Hva er det? Hvordan kan det oppleves for pasient og pårørende? Hvilke muligheter finnes?
Informasjonskveldene er gratis, og er åpen for alle som er interessert i temaet.

Målsetningen med kurset er å øke kunnskapen og forståelsen for psykiske lidelser. 

Målgruppe: Alle som er interessert i temaet. 

Hver kveld vil det være et innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende. Det er satt av god tid til spørsmål og svar.

Vi serverer kaffe og noe å bite i.

Fant du det du lette etter?