Fagkurs

Presisjonsmedisin i kliniske studier - muligheter og utfordringer

20. mai markeres den internasjonale dagen for kliniske studier. Årets nasjonale markering arrangeres på Ahus i samarbeid med NorCRIN, og er åpen for alle.

20.
mai
2022
  1. 20. mai 2022, 10:00 - 13:00

Tid og sted

Når

  1. 20. mai 2022, 10:00 - 13:00

Type arrangement

Konferanse

Forskningspoliklinikk Ahus

20. mai markeres den internasjonale dagen for kliniske studier, som skal løfte frem betydningen klinisk forskning har for muligheten til å utvikle god behandling. Vi markerer dagen med et seminar åpent for alle. 

Årets tema er: "Presisjonsmedisin i kliniske studier - muligheter og utfordringer".

Her kan du høre mer om presisjonsmedisin blant annet innen kreft, alzheimers og psykiske lidelser.

Klikk her for å følge seminaret digitalt via Teams.


Program


10:00-10:05 - Velkommen 

Helge Røsjø, forskningsdirektør Ahus

10:05-10:25 - Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin; Hva og hvorfor? 

Hege G. Russnes, leder Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin (NorPreM)

10:25-10:45 - Hvor persontilpasset er pipeline på tvers av helsenæringen? 

Hege Edvardsen, seniorrådgiver Legemiddelindustrien (LMI)

En stadig større andel av legemidlene som godkjennes av FDA (Food and Drug Administration), er klassifisert som persontilpasset medisin. 

Denne trenden ser ut til å fortsette og vi får en videre økning av blant annet avanserte terapier som celle-, gen- og vevsterapier som nærmest er personlig, og ikke bare persontilpasset behandling. 

Innlegget vil gi en oversikt over trendene i utvikling av nye behandlinger og tilhørende studier.


10:45-11:05 - Persontilpasset kreftbehandling – hvordan bygge stein på stein

Anne Hansen Ree, professor og overlege onkologi Ahus

11:05-11:25 - Presisjonsmedisin ved Alzheimers sykdom

Tormod Fladby,  professor og overlege nevrologi Ahus

Tormod Fladby leder et internasjonalt prosjekt som fokuserer på forbindelser mellom nerveceller - synapser, som står for informasjonsoverføring og læring i hjernen. Her interagerer nerveceller og mikrogliaceller intimt for å opprettholde normal funksjon. Etter sykdomsdebut, men før demens, kan vi se at noen pasienter utvikler karakteristisk skade i dette systemet, som byr seg frem for målrettet terapi hos disse pasientene. Prosjektet vil nå tesut te forsøke "synapsebevarende" presisjonsmedisn rettet mot en stor undergruppe av Alzheimer-pasienter. 

11:25-11:35 - Pause

Kaffe, te, frukt, twist

11:35-11:55 - 3D-printing på Ahus – Et fremtidsrettet valg

Kjetil Askeland, lege i spesialisering øre-nese-hals Ahus / Mikael Omlid, ingeniør 3D-lab Ahus

11:55-12:15 - Persontilpasset medisin ved psykiske lidelser

Dag Kristen Solberg, fagsjef psykiatri divisjon for psykisk helsevern og rus, Ahus

12:15-12:35 - Virker persontilpasset medisin ved benmargskreft?

Anders E. Dahm, førsteamanuensis og overlege hematologi Ahus

12:35-12:55 - Væskebiopsi ved lungekreft – diagnose, behandling og kontroll i en prøve

Kirill Neuman, overlege lungemedisin Ahus

Går det an å finne kreft i en blodprøve? Hvordan hjelper det oss med å velge riktig behandling og oppfølging? Væskebiopsi er en prøve som gir oss muligheter til rask og effektiv diagnostikk i en bestemt type lungekreft, og Ahus er det første sykehuset i Norge til å implementere den i klinisk praksis. Vi kommer til å fortelle litt om metoden og vise noen eksempler på hvordan den hjelper oss og våre pasienter.

12:55-13.00 - Avslutning

Anne Kristine Øvre, ordstyrer
Kliniske studier

På denne siden finner du informasjon om kliniske studier eller utprøvende behandling ved sykehusene i Norge.
Gå til oversikten over kliniske studier
Presisjonsmedisin kliniske studier


Hva er kliniske studier?

Kliniske studier blir utført på mennesker for å undersøke virkningen av legemidler eller andre behandlingsmetoder. Kliniske studier bidrar til å sikre kunnskap om hvor trygg og effektive nye legemidler eller behandlingsmetoder er, og til å utvikle bedre og mer tilpasset behandling til den enkelte pasient. Slike studier gir pasienter tilgang til nye behandlingsmetoder som er under utprøving.

Det er et nasjonalt mål å doble antallet kliniske studier som rekrutterer pasienter i spesialisthelsetjenesten i perioden 2021-2025.

Den internasjonale dagen for kliniske studier

Markeringen av den internasjonale dagen for kliniske studier (International Clinical Trials Day) ble startet i 2005 av ECRIN (European Clinical Reserarch Network). I Norge ble dagen først markert i 2017. NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructures Network) står for nasjonal markering i samarbeid med en av de seks NorCRIN-partnerne (universitetssykehusene), og i år er det Ahus som er samarbeidspartner.