Psykisk utviklingshemming og overvekt

Kurs, arrangeres ved bestilling, Voksenhabilitering

Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaet: Psykisk utviklingshemming og overvekt.

Følgende tema belyses

  • Lovverk – hvilke rettigheter knyttet til ernæring og fysisk aktivitet har mennesker som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester?
  • Kartlegging av overvekt hos mennesker med psykisk utviklingshemming
  • Teori/emipiri
  • Forebygging av overvekt hos mennesker med psykisk utviklingshemming
  • Forslag til vektreduksjonstiltak

Målgruppe
Personal som yter helse- og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming.

Når og hvor

Tid
arrangeres ved bestilling
Sted
Kan avholdes i kommune/bydel eller i voksenhabiliterings lokaler.
 
Arrangør
Voksenhabilitering
 
Kontakt