Rådslag om medvirkning i psykisk helsevern

Aktivitet , 08.11.2018 , Psykisk helsevern

Divisjon psykisk helse på Ahus inviterer pasienter og pårørende til rådslag og dialog om muligheter for bruker- og pårørendemedvirkning i psykisk helsevern. Ledergruppen kommer, kommer du?
Åråsen DPS

Velkommen til rådslag på Åråsen DPS

 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi et behandlingsløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid.  Fra 1. januar starter innføringen av pakkeforløp på Ahus.

I forbindelse med innføringen inviteres pasienter og pårørende til rådslag og dialog om de muligheter pakkeforløpene gir for bruker- og pårørendemedvirkning. 

Tid: Torsdag 8. november kl. 17-20
Sted: Nedre Romerike DPS, Åråsen stadion, CJ Hansens vei 31, 1. etg.

Pasienter og pårørende skal få mer innflytelse

Målet for pakkeforløpet er at behandlingen og oppfølgingen skal tilpasses pasientens behov. Det er pasienten som er eksperten på eget liv. Pasienter og pårørende skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Program

  • Divisjonsdirektør Øystein Kjos ønsker velkommen
  • Spesialrådgiver Katrine Hippe informerer om pakkeforløpene
  • Helsedirektoratets spesialrådgivere for brukermedvirkning Anne-Grethe Terjesen og Line Eikenes Langsholt innleder om bruker- og pårørendeinvolvering i pakkeforløpene

Kafeborddialog om aktuelle problemstillinger:

  • Hvorfor skal pasient og eventuelt pårørende delta i å skrive henvisningen, og hvordan få det til i praksis?

  • Hvorfor skal pasient delta i arbeidet med behandlingsplanen, og hvordan få det til i praksis?

  • Hvorfor er det viktig at pasientene får informasjon om forskjellige behandlingstilbud, og hva skal til for at tjenestene kan gjennomføre dette i praksis?

  • Hvorfor skal tjenestene samarbeide med pårørende? Hvordan legge til rette for det første møtet mellom behandler og familie/nettverk?

Det vil bli servert varm suppe og brød.

Velkommen!
Øystein Kjos & ledergruppen i DPH på Ahus

 

 
Når og hvor

Dato
08.11.2018 
Klokkeslett
17:00-20:00 Torsdag 8. november kl. 17-20
Sted
C.J. Hansens vei, Åråsen
Nedre Romerike DPS, Åråsen stadion, CJ Hansens vei 31, 1. etg.
 
Arrangør
Psykisk helsevern
Divisjon psykisk helsevern arrangerer. 
Kontakt
Katrine Hippe er dagens møteleder. Hvis du har spørsmål om arrangementet, kan hun nås på telefon: 99216530.
 
Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.