HELSENORGE

Smerte og smertemestring

Kurs

Dette er et tre timers kunnskapskurs om smerter og smertemestring.

Hensikten med kurset er å gi deg som pasient en bedre forståelse av dine egne smerter. Kurset vil ha tre hovedtemaer; smertefysiologi, legemidler og smertemestring.

Du er velkommen til å ha med deg en pårørende på kurset.

Program

Smertefysiologi

 • Hvorfor og hvordan oppstår smerter?
 • Hva er forskjellen på akutte og langvarige smerter?

Legemidler

 • Hvorfor skal du bruke smertestillende medikamenter?
 • Hvordan virker de ulike medisinene?
 • Hvilke bivirkninger kan du oppleve med medikamentene?
 • Kan bivirkninger ved noen medikamenter brukes i behandlingen av smerter?
 • Hvordan bruke legemidlene for å få best mulig effekt av dem?

Psykologens rolle i smertebehandlingen

 • Tar vi smertene på alvor når pasientene tilbys psykolog?
 • Hva kan psykologer bidra med i smertebehandlingen?
 • Hvordan påvirker det fysiske og psykiske hverandre?
 • Hvilken innvirkning kan dette ha på smerter?

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset er for pasienter ved Smertepoliklinikken. Du må ha henvisning fra fastlege for å delta.

Når og hvor

Sted
Nye nord Nordbyhagen
Auditoriet i 5. etasje i Nye Nord
 
Arrangør
Smertepoliklinikken 
Innlegg fra
Overlege Danuta Polak og psykiater Kari Bekken 
Kontaktinformasjon
Smertepoliklinikken

Telefon: 67 96 14 70
Epost: smertepoliklinikken@ahus.no
 
Mer informasjon
smertepoliklinikken@ahus.no  

Ta kontakt med Smertepoliklinikken for påmelding og informasjon om kursstart.

Fant du det du lette etter?