Styremøte 1. mars 2019

Styremøte, 01.03.2019

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg blir lagt ut her omtrent en uke før møtet.

Les mer om styret

Når og hvor

Dato
01.03.2019 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Kongsvinger sykehus
Møterom B 1152
 

Sak 14-19 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Sak 14-19 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfSak 14-19 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfpdf861255
Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 01.03.2019.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Innkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 01.03.2019.pdfInnkalling til styremøte for Akershus universitetssykehus HF 01.03.2019.pdfpdf27678
Sak 01-18 Protokoll fra styremøte 19.12.2018.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Sak 01-18 Protokoll fra styremøte 19.12.2018.pdfSak 01-18 Protokoll fra styremøte 19.12.2018.pdfpdf51483
Sak 02-19 Rapport pr. 3. tertial 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Sak 02-19 Rapport pr. 3. tertial 2018_med vedlegg.pdfSak 02-19 Rapport pr. 3. tertial 2018_med vedlegg.pdfpdf2115313
Sak 03-19 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Sak 03-19 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2018_med vedlegg.pdfSak 03-19 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2018_med vedlegg.pdfpdf27375
Sak 04-19 Disponering av overskudd ut over 90 mill kr.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Sak 04-19 Disponering av overskudd ut over 90 mill kr.pdfSak 04-19 Disponering av overskudd ut over 90 mill kr.pdfpdf47095
Sak 05-19 Årlig melding 2018_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Sak 05-19 Årlig melding 2018_med vedlegg.pdfSak 05-19 Årlig melding 2018_med vedlegg.pdfpdf959170
Sak 06-19 Oppdrag, bestilling og lokale mål 2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Sak 06-19 Oppdrag, bestilling og lokale mål 2019_med vedlegg.pdfSak 06-19 Oppdrag, bestilling og lokale mål 2019_med vedlegg.pdfpdf652424
Sak 07-19 Rullering av økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Sak 07-19 Rullering av økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdfSak 07-19 Rullering av økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdfpdf146315
Sak 08-19 Konsernrevisjonens rapport fra kartlegging av status med tilpasning til ny personvernforordning_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Sak 08-19 Konsernrevisjonens rapport fra kartlegging av status med tilpasning til ny personvernforordning_med vedlegg.pdfSak 08-19 Konsernrevisjonens rapport fra kartlegging av status med tilpasning til ny personvernforordning_med vedlegg.pdfpdf1224168
Sak 09-19 Foretaksrevisjonens årsrapport 2018 og revisjonsplan 2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Sak 09-19 Foretaksrevisjonens årsrapport 2018 og revisjonsplan 2019_med vedlegg.pdfSak 09-19 Foretaksrevisjonens årsrapport 2018 og revisjonsplan 2019_med vedlegg.pdfpdf242527
Sak 10-19 Protokoll fra foretaksmøter 18.12.2018 og 13.02.2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Sak 10-19 Protokoll fra foretaksmøter 18.12.2018 og 13.02.2019_med vedlegg.pdfSak 10-19 Protokoll fra foretaksmøter 18.12.2018 og 13.02.2019_med vedlegg.pdfpdf434858
Sak 11-19 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 31.01.2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Sak 11-19 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 31.01.2019_med vedlegg.pdfSak 11-19 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 31.01.2019_med vedlegg.pdfpdf222569
Sak 12-19 Årsplan styresaker 2019_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2019/01-03/Sak 12-19 Årsplan styresaker 2019_med vedlegg.pdfSak 12-19 Årsplan styresaker 2019_med vedlegg.pdfpdf74901

Fant du det du lette etter?