Styremøte 15. februar 2017

Styremøte, 15.02.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
15.02.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport, Gardermoen.
 

Sak 03-17 Ledelsens gjennomgang (LGG) 3. tertial 2016_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 15. februar 2017/Sak 03-17 Ledelsens gjennomgang (LGG) 3. tertial 2016_med vedlegg.pdfSak 03-17 Ledelsens gjennomgang (LGG) 3. tertial 2016_med vedlegg.pdfpdf66590
Sak 04-17 Årlig melding 2016 Akershus universitetssykehus HF_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 15. februar 2017/Sak 04-17 Årlig melding 2016 Akershus universitetssykehus HF_med vedlegg.pdfSak 04-17 Årlig melding 2016 Akershus universitetssykehus HF_med vedlegg.pdfpdf1759881
Sak 05-17 Høring av NOU 2016-25_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 15. februar 2017/Sak 05-17 Høring av NOU 2016-25_med vedlegg.pdfSak 05-17 Høring av NOU 2016-25_med vedlegg.pdfpdf46567
Sak 06-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15.12.2016 og 02.02.2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 15. februar 2017/Sak 06-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15.12.2016 og 02.02.2017_med vedlegg.pdfSak 06-17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15.12.2016 og 02.02.2017_med vedlegg.pdfpdf303147
Sak 07-17 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2016_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 15. februar 2017/Sak 07-17 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2016_med vedlegg.pdfSak 07-17 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2016_med vedlegg.pdfpdf51044
Sak 08-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 15. februar 2017/Sak 08-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfSak 08-17 Årsplan styresaker 2017_med vedlegg.pdfpdf76707
Sak 09-17 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 15. februar 2017/Sak 09-17 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfSak 09-17 Administrerende direktørs orienteringer_med vedlegg.pdfpdf770240
Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 15.02.2017.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 15. februar 2017/Innkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 15.02.2017.pdfInnkalling til møte i styret for Akershus universitetssykehus HF 15.02.2017.pdfpdf26213
Sak 01-17 Protokoll fra styremøte 14.12.2016.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 15. februar 2017/Sak 01-17 Protokoll fra styremøte 14.12.2016.pdfSak 01-17 Protokoll fra styremøte 14.12.2016.pdfpdf47922
Sak 02-17 Rapport pr. 3. tertial 2016_med vedlegg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/2017/Styremøte 15. februar 2017/Sak 02-17 Rapport pr. 3. tertial 2016_med vedlegg.pdfSak 02-17 Rapport pr. 3. tertial 2016_med vedlegg.pdfpdf1964451

Fant du det du lette etter?